Bolehkah Baca Terjemahan Bahasa Arab saat Salat?

IMAM Nawawi rahimahullah menjelaskan:

Bolehkah Baca Terjemahan Bahasa Arab saat Salat?

IMAM Nawawi rahimahullah menjelaskan:

Adapun jika doanya itu matsur (berasal dari Al Quran dan As Sunnah), maka ada tiga pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama Syafiiyah. Pendapat pertama, bagi yang tidak mampu berbahasa Arab, maka ia boleh membaca terjemah dari doa tersebut. Namun bagi yang mampu berbahasa Arab, tidak dibolehkan baginya membaca terjemahnya. Jika ia mampu berbahasa Arab dan tetap memakai terjemah, shalatnya batal.

Pendapat kedua, boleh membaca terjemah bagi yang bisa berbahasa Arab ataukah tidak. Pendapat ketiga, tidak dibolehkan membaca terjemah baik yang mampu berbahasa Arab ataukah tidak karena pada saat itu tidak disebut darurat.

Untuk doa yang tidak matsur (tidak berasal dari Al Quran dan As Sunnah) dengan selain bahasa Arab, maka tidak dibolehkan dan ini tidak ada khilaf dalam madzhab Syafii dan shalatnya bahkan menjadi batal. Hal ini berbeda jika seseorang membuat-buat doa dengan bahasa Arab, maka seperti itu dibolehkan dalam madzhab Syafii tanpa ada khilaf.

(Ini catatan dari Al-Majmu Syarh Al-Muhaddzab karya Imam Nawawi, 3:181)

[baca lanjutan]


Editor : JakaPermana